Ynys Môn

Ynni glân rhagweladwy o'r llanw
Sgroliwch i archwilio
Sgroliwch i archwilio

Am y prosiect

Mae ynni llif y llanw yn fath o bŵer glân, rhagweladwy sydd heb ei gyffwrdd eto.

Mae gan Orbital Marine Power weledigaeth i gyflawni prosiect ynni llanw arloesol oddi ar Ynys Môn, ar arfordir gogledd-orllewin Cymru fel rhan o’n cenhadaeth i helpu i ddatgarboneiddio cymunedau mewn ffordd gynaliadwy a chyfiawn.

2,000

Tai yn cael eu pweru fesul tyrbin

3.2 m/s

Cyflymder brig llanw mawr

Diweddariad Prosiect

Mae pob caniatâd, trwydded, cytundeb tir a chysylltiadau grid yn eu lle i gwblhau prosiect Orbital Isle of Wight.

Mae’r camau datblygu nesaf yn dibynnu ar ganlyniad arwerthiannau Contractau Gwahaniaeth Llywodraeth y DU yn y dyfodol.

Ynghylch Orbital Marine Power

Mae Orbital Marine Power (Orbital) yn gwmni ynni adnewyddadwy â gweledigaeth sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a chymhwyso ei dechnoleg tyrbinau arnofiol arloesol yn fyd-eang.

Gyda’i bencadlys yn Orkney ers 2002, mae tîm Orbital wedi ymrwymo i ddefnyddio galluoedd cartref i adeiladu diwydiant newydd yma yn y DU ar gyfer y dyfodol.

Lleoliad

Yn brosiect Menter Môn, mae safle Morlais oddi ar arfordir Ynys Gybi, Ynys Môn, lle mae adnodd ynni ffrwd llanw sylweddol heb ei ddefnyddio.

Adnodd Byd-eang Ynni Llif y Llanw

Bydd cyflawni’r genhadaeth Sero Net fyd-eang yn dibynnu ar ddatgarboneiddio ynni. Gyda dŵr yn 800x dwysedd yr aer, mae llanw yn cyflwyno ffurf eithriadol o ddwys o ynni adnewyddadwy cinetig.

Nos a dydd mae llanw a thrai, 365 diwrnod y flwyddyn, yn cynnig ffurf ddibynadwy, rhagweladwy o drydan glân – yn gynyddol bwysig wrth i rwydweithiau pŵer newid dibyniaeth o danwydd ffosil i ffynonellau mwy ysbeidiol.

Amcangyfrifir y gellid gosod hyd at 100GW o gapasiti yn fyd-eang, a allai fodloni galw degau o filiynau o gartrefi mewn ffordd amgylcheddol gynaliadwy.

Tanysgrifio

Sicrhewch y newyddion diweddaraf gan dîm Orbital.